ONDULINE ZİGANA TILE Sürdürülebilirlik

"Sürdürülebilirlik gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur."

Amacımız, sürdürülebilirliği ürünlerimiz ve üretim süreçlerimizin yanı sıra kurumsal anlamda da benimseyerek, faaliyetlerimizi her alanda sürdürmektir.  Bu amaç doğrultusunda, müşterilerimize gerçek sürdürülebilir çatı çözümlerini sunmayı hedeflerken, aynı zamanda çevreye vereceğimiz zararı da en aza indirmek ve onu korumak için çaba gösteriyoruz.
Çevre ve gelecek nesiller için sürdürülebilirlik konusunda büyük adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu adımları atarken, çevreciliğimizi tarafsız kuruluşlarca doğruluyoruz.

Çevrecilikte yüksek standart!

ONDULINE ZİGANA TILE sistemi uluslararası çevre ve sürdürülebilirlik standartlarını karşılama konusunda yüksek niteliklere sahiptir.
•    Renklendirme için doğal pigmentler kullanılır.
•    Asbest içermez.
•    Yüksek oranda geri dönüştürülmüş malzeme içeriğine sahiptir.
Uluslararası tarafsız kuruluş ICC-ES tarafından doğrulanmaış, VAR 1016 ile belgelenmiştir. LEED projelerine puanlarında katkı sağlar.
•    Hafiftir; daha verimli ve kolay nakliye imkanı ve daha az atıkla çevreye daha az zarar verir.
•    Düşük karbon ayak izine ve üretimde düşük enerji tüketimine sahiptir.

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ İÇERİK

 

Her yıl 30.000 ton selüloz atığın geri dönüşümünü sağlayan Onduline Avrasya, ONDULINE ZİGANA TILE sisteminde yaklaşık %50 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanmaktadır.
Onduline grubunun dünya çapındaki tüm üretim tesislerinde üretilen geri dönüştürülmüş malzeme içerikli ürünleri, uluslararası tarafsız kuruluş ICC-ES tarafından SAVE çevre programı altında değerlendirilip onaylanmıştır. ICC-ES’in Onduline ürünleri için yayınladığı “VAR 1016” numaralı çevre raporuna buradan ulaşabilirsiniz.
Ürünlerimiz yüksek geri dönüştürülmüş içerik oranı sayesinde, LEED sertifikası almak isteyen yeşil projelere, “Malzemeler ve Kaynaklar” kategorisinde 2 puana kadar katkı sağlar.

 

HAFİFLİK

 

Bilinen çatı kaplama malzemelerine kıyasla oldukça hafif olan ONDULINE ZİGANA TILE sisteminin nakliyesinde daha az enerji harcanır. Kolay uygulanması sayesinde daha az saha içi atık oluşur. Böylece nakliye ve uygulama aşamasında çevreye olan etkisi azalırken, yeşil projelere katkıda bulunur.

 

KARBON AYAK İZİ

 

Onduline Grubu,  tüm ürün ve faaliyetlerinde ortaya çıkan sera gazı salınımlarıyla ilgili farkındalığını artırmak ve stratejik önlemlerle küresel ısınma ve çevre konularında kendine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla, kapsamlı bir “karbon ayak izi bilançosu” çalışması yürüttü. Fransız Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı (ADEME) tarafından geliştirilen “Bilan Carbone: Karbon ayak izi bilançosu” metoduna göre yapılan ve 2009 yılı üretim ve faaliyet verileri kullanılan çalışmaya göre, ONDULINE ZİGANA TILE levhasının yaşam döngüsü boyunca seragazı emisyonu (GHG) m² başına 4066g CO2e./m²’dir. Bu sonuçlar, Onduline levhasının yaygın olarak kullanılan birçok çatı ürününe kıyasla daha düşük emisyon değerlerine sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca Onduline Grubunun tüm fabrikaları arasında Onduline Avrasya Sapanca tesislerinin, levha başına en az salınım yapan fabrika olduğu belirlendi.

 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ İÇERİK

 

Her yıl 30.000 ton selüloz atığın geri dönüşümünü sağlayan Onduline Avrasya, ONDULINE ZİGANA TILE sisteminde yaklaşık %50 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanmaktadır.
Onduline grubunun dünya çapındaki tüm üretim tesislerinde üretilen geri dönüştürülmüş malzeme içerikli ürünleri, uluslararası tarafsız kuruluş ICC-ES tarafından SAVE çevre programı altında değerlendirilip onaylanmıştır. ICC-ES’in Onduline ürünleri için yayınladığı “VAR 1016” numaralı çevre raporuna buradan ulaşabilirsiniz.
Ürünlerimiz yüksek geri dönüştürülmüş içerik oranı sayesinde, LEED sertifikası almak isteyen yeşil projelere, “Malzemeler ve Kaynaklar” kategorisinde 2 puana kadar katkı sağlar.

 

HAFİFLİK

 

Bilinen çatı kaplama malzemelerine kıyasla oldukça hafif olan ONDULINE ZİGANA TILE sisteminin nakliyesinde daha az enerji harcanır. Kolay uygulanması sayesinde daha az saha içi atık oluşur. Böylece nakliye ve uygulama aşamasında çevreye olan etkisi azalırken, yeşil projelere katkıda bulunur.

 

KARBON AYAK İZİ

 

Onduline Grubu,  tüm ürün ve faaliyetlerinde ortaya çıkan sera gazı salınımlarıyla ilgili farkındalığını artırmak ve stratejik önlemlerle küresel ısınma ve çevre konularında kendine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla, kapsamlı bir “karbon ayak izi bilançosu” çalışması yürüttü. Fransız Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı (ADEME) tarafından geliştirilen “Bilan Carbone: Karbon ayak izi bilançosu” metoduna göre yapılan ve 2009 yılı üretim ve faaliyet verileri kullanılan çalışmaya göre, ONDULINE ZİGANA TILE levhasının yaşam döngüsü boyunca seragazı emisyonu (GHG) m² başına 4066g CO2e./m²’dir. Bu sonuçlar, Onduline levhasının yaygın olarak kullanılan birçok çatı ürününe kıyasla daha düşük emisyon değerlerine sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca Onduline Grubunun tüm fabrikaları arasında Onduline Avrasya Sapanca tesislerinin, levha başına en az salınım yapan fabrika olduğu belirlendi.