ONDUVILLA S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular
İklim şartlarına ne kadar süre dayanıyor? Bakım gerektiriyor mu?
ONDUVILLA®, teknik kataloglarımızda belirtilen detaylarla ve firmamız üretimi aksesuarlarla uygulanması halinde, uzun yıllar hiç bakım gerektirmez.

Sıcakta ve soğukta çatlayıp bozuluyor mu?
ONDUVILLA® levhaları, hem en soğuk iklimlerde, hem de en sıcak ve rutubetli iklimlerde rahatlıkla uygulanabilmektedir. Sıcaklığın gölgede +50°C’ye çıktığı ve -50°C’ye düştüğü bölgelerde yapılan uygulamalarda hiçbir problemle karşılaşılmamıştır.
ONDUVILLA® levhaları, uygulanacağı yerde +5°C ‘nin üzerindeki sıcaklıkta 24 saat bekletildikten sonra +5 °C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.
Brezilya, Malezya ve Rusya’daki fabrikalarımız, ONDUVILLA®’nın hem sıcak hemde soğuk iklimlerde yaygın şekilde uygulandığının göstergesidir.

Rengi değişiyor mu?
ONDUVILLA®, güneş ışınlarından belli oranda etkilenir.
Ancak, üç tonlu bir renge sahip olduğu için bu değişim hissedilmez ve rengini uzun yıllar korur.

Koku yapıyor mu?
Bitümden imal edildiği için yakın mesafeden koklanması halinde bitüm kokusu hissedilir. Ancak hiçbir zaman bu şekilde koklanması söz konusu olmadığı için, rahatsızlık verecek bir kokusu yoktur diyebiliriz.

Üzerinde gezilebiliyor mu?
ONDUVILLA® kaplı çatılarda, ONDUVILLA® üzerindeki düzlüklere basılarak rahatlıkla gezilebilir.

Sıcak ya da soğuğu geçiriyor mu? Bir başka deyişle ısı yalıtımı sağlıyor mu?
ONDUVILLA®, ısı yalıtım malzemesi değildir.
Isı yalıtımı, malzemenin ısı iletkenlik katsayısı ve kalınlığı ile orantılıdır. ONDULINE HR®, ısı iletkenlik katsayısı küçük olmasına rağmen, kalınlığı az olduğu için yeterli ısı yalıtımı sağlayamaz.
Isı yalıtımı istenmesi halinde, ONDULINE HR®’in altına istenilen kalınlıkta ve en az 18 kg/m3 yoğunlukta ısı yalıtım malzemesi konularak uygulama yapılabilir.
Isı yalıtımının mertek aralarına konulması halinde, istenilen yoğunlukta ısı yalıtım malzemesi seçilebilir.

Garantisi ne kadardır?
Firmamız, Teknik Ekibimiz tarafından doğruluğu onaylanan ve ONDUVILLA® aksesuarları ile yapılan uygulamalarda kullanılan ONDUVILLA® levhaları için, yazılı olarak 10 yıl su geçirimsizlik garantisi vermektedir.
Farklı aksesuar kullanımı, garantiyi geçersiz kılmaktadır.
Firmamız sadece ürünümüze garanti vermektedir. Uygulamanın sorumluluğu, uygulamayı yapan firmaya aittir.

Kırılıyor mu?
ONDUVILLA® esnek bir malzemedir. Olukları doğrultusunda 90° bükülebilir. Oluklarına dik doğrultuda, 5,00 m yarıçaplı tonoz çatılarda kullanılabilir.

Çürüyor mu?
Kesinlikle çürümez ve bitümün etkilenmediği hiçbir kimyasal maddeden etkilenmez.

Altında su yalıtımı gerektiriyor mu?
ONDUVILLA®, çatı kaplama malzemesidir ve altına su yalıtım malzemesi konulmasına gerek yoktur.

Neden boyları küçük?
ONDUVILLA®, şingıla alternatif bir malzeme olarak geliştirilmiştir. Küçük boyutları sayesinde çok kolaylıkla taşınabilir ve uygulanabilir.

Ağırlığı ne kadardır?
ONDUVILLA®’nın bir levhası 1,27 kg’dır. Bindirmeler dikkate alınırsa çatınızda 1 m²’ye 4 kg yük verir.

Çivi deliklerinden su alır mı?
ONDUVILLA®, özel olarak geliştirdiğimiz Plastik Başlıklı Monoblok Çivilerle oluk tepelerinden çakılarak tespit edildiği için mükemmel bir sızdırmazlık sağlanır.
Monoblok Çivi başlıkları,İklim şartları ve güneş ışınlarından etkilenmez. Uygulamalarda kesinlikle orijinal monoblok çiviler kullanılmalıdır.

ONDUVILLA® levhaları çivi ile çakılmaktadır. Bu çiviler rüzgara ne derece dayanıklıdır?
ONDUVILLA®’nın altında genellikle 11mm kalınlıkta OSB kullanılmakta ve ONDUVILLA®, bu alt yapı üzerine Galvanizli Plastik Başlıklı Monoblok ONDUVILLA® Çivileri ile oluk tepelerinden çakılarak uygulanmaktadır.
Bir ONDUVILLA® levhası çatıda net 0,31m² alan kaplamaktadır ve herbir levhaya isabet eden çivi sayısı 5 adettir. Yaptığımız çekme deneylerinde çivilerin herbirinin OSB’den çekilebilmesi için en az 454 Newton’luk (45,4 kg) bir kuvvet gerekmektedir. Yapılan birçok testte bu değer 500 Newton’un üzerinde çıkmıştır. Bir ONDUVILLA®’nın kapladığı net alan olan 0,31 m²’de 5 çivi olduğuna göre, bir ONDUVILLA®'yı yerinden sökebilmek için; 45,4 x 5 = 227 kg’lık bir vakum (emme) kuvveti gerekmektedir.
1 m² ONDUVILLA®’yı yerinden sökebilmek için; 227 / 0,31 = 732 kg’lık bir vakum (emme) kuvveti gerekmektedir. Birçok toprak kiremit metrekarede 15 adet kullanılmakta ve çatıya serbest olarak dizilmektedir. Herbir toprak kiremitin ağırlığı en fazla 3 kg olduğuna göre 1 m² kiremit çatı 45 kg’dır ve bu çatıdaki kiremitlerin uçması için en az 45 kg / m²’lik bir vakum (emme) kuvveti gerekmektedir. Buna rağmen ancak çok şiddetli fırtınalarda kiremitlerin uçtuğunu görmekteyiz.
Görüldüğü üzere teknik broşürlerimizde belirtildiği şekilde uygulanması halinde, ONDUVILLA®’nın rüzgarla çatıdan uçması imkansızdır.

ONDUVILLA® çivilerinden su sızması olur mu?
ONDUVILLA®, oluk tepelerinden çakılarak uygulanır ve kullandığımız Monoblok ONDUVILLA® Çivisinin plastik başlığı, ONDUVILLA®’yı deldiğimiz noktanın üzerini kapatır. Ultraviole katkılı plastik başlık, ONDUVILLA®'nın çivi deliklerinden su almasını engeller. Ancak piyasada satılan sahte ONDUVILLA® çivilerinin plastik başlıkları kısa süre içinde çatlar ve dağılır. Bu nedenle uygulamalarda orijinal aksesuar kullanımına özen gösterilmelidir. Amerika’dan Japonya’ya ve Güney Afrika’dan Sibirya’ya kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca metrekare kullanılan ürünlerimizin tespitinde aynı çiviler kullanılmakta ve hiçbir su problemi yaşanmamaktadır.