"Çatılarda su yalıtımı yapılması için ilk adım, güvenilir ve seçkin su yalıtımı malzemesi üreticilerine ulaşarak çatının yapısı hakkında bilgi vermek ve buna göre en uygun su yalıtım malzemesine karar vermektir."

Çatılarda Su Yalıtımının Durumu

Türkiye'de çatılar, hem kullanıcılar, hem projeciler hem de uygulamacılar tarafından  binaların hiç önem verilmeyen kısımlarından biri durumundadır.
Kullanıcılar en ucuza nasıl yaptırabilirim diye düşünür, projeciler tek çizgi ile gösterip katmanları liste halinde yazar, uygulamacılar da işi götürü olarak alıp en hızlı şekilde dikkatsizce yapar.

 

Eğimli Çatılarda Kullanılan Çatı Kaplama Malzemeleri

Eğimli çatılarda çatı kaplama malzemesi olarak, bitüm esaslı oluklu levhalar, bitüm esaslı kiremitler, bitümlü su yalıtım membranları, asfalt şingıllar, oluklu ve trapez metal levhalar, sandviç paneller, kil kiremitler, çimento esaslı kiremitler, çimento esaslı levhalar, metal kiremitler, seramik, doğal arduvaz ve plastik esaslı levhalar kullanılır.

Eğimli Çatılarda Su Yalıtımı

Eğimli çatılarda yaşanan en yaygın sorun, yağışlı havalarda ortaya çıkan su sızdırma sorunudur. Su sızdırmalarının tespiti, kalitesiz malzemelerin kullanıldığı çatılarda oldukça güç olsa da, kaliteli malzemelerle yapılan uygulamalarda sorunlar, genellikle baca dipleri ve duvar dipleri, anten, paratoner, güneş kollektörü tespit noktaları, aydınlık kenarları ve yağmur indirme sistemlerinde yapılan hatalardan kaynaklanır.


Eğimli çatılarda su yalıtımı için genellikle bitümlü su yalıtım membranları, kiremit altı bitümlü oluklu levhalar ve nefes alan örtüler kullanılır.
Bitümlü su yalıtım membranları eğimli çatılarda, hemen hemen her tip çatı kaplama malzemesi altında ve teras çatılarda su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.


Kiremit altı oluklu su yalıtım levhaları, her tip kil kiremit, çimento esaslı kiremit, seramik ve arduvaz altında su yalıtım malzemesi olarak kullanılırlar.
Nefes alan örtüler de genellikle asfalt şingıllar altında kullanılırlar.

 

Çatı İçin Su Yalıtım Malzemesinin Seçimi ve Uygulamanın Önemi

Su yalıtım malzemelerinin seçiminde kalitesiz ürünlerin tercih edilmesi ve uygulama hataları, su sızdırma sorunlarını da beraberinde getirir. Yalıtımdaki hata bazı durumlarda çatı kaplama malzemesinin tamamının aktarılmasını gerektirmekte, bu işlem sırasında aktarılan malzemelerin önemli bir bölümü kullanılmaz hale gelmekte ve bu da büyükbir maddi kayba neden olmaktadır. Bu nedenle yalıtım uygulamasında ve detay çözümlerinde gereken hassasiyet gösterilmelidir. Kullanılan su yalıtım malzemesinin kalitesi kadar, uygulamayı yapacak ekiplerin bilgisi ve tecrübesi de çok önemlidir.


Su yalıtımında kullanılacak uygulama yöntemi, çatının yapısına ve kullanılacak olan malzemenin tipine göre farklılıklar gösterir.
Çatılarda su yalıtımı yapılması için ilk adım, güvenilir ve seçkin su yalıtımı malzemesi üreticilerine ulaşarak çatının yapısı hakkında bilgi vermek ve buna göre en uygun su yalıtımı malzemesine karar vermektir. Bunun ardından kullanılacak olan malzemenin uygulamasının nasıl yapılacağını görüşmek üzere güvenilir bir su yalıtımı uygulama firması ile iletişime geçmek gerekir.


Malzeme seçiminde ve uygulamada, yetkinliğini ve kalitesini ispatlamış firmalarla görüşülerek planlı bir şekilde ilerlenmelidir. Günümüzdeki en yaygın ve en güvenli su yalıtımı uygulamaları, bitümlü su yalıtım membranlarının şalümo yardımıyla ısıtılarak çatı üstyapısı üzerine yapıştırılması şeklinde yapılmaktadır.


Bitümlü oluklu levhalar ve bitüm esaslı kiremitler, altlarında ayrıca su yalıtımı gerektirmeyen çatı kaplama malzemeleridir. Oluk tepelerinden çatı alt yapısına mekanik olarak tespit ile uygulanan bu malzemeler, hafif, dayanıklı ve mükemmel su yalıtımı sağlayan malzemelerdir.