"Bina temellerinde yapılacak su yalıtımlarında sorunsuz bir uygulama yapmak için, en yüksek kalitede bitümlü su yalıtım membranlarının kullanılması şarttır."

Binalarda Temel Su Yaltımının Önemi

Su yalıtımı, binalarda ilk olarak temellerde uygulanmalıdır. Yapıyı zemin sularının etkilerinden korumak için bu gereklidir. Zeminde oluşacak nem dahi yapınızın temelinde zaman içerisinde deformasyonlara yol açar. Bu deformasyonların en önemlisi ise yapının taşıyıcı elemanlarında korozyon oluşması ve bunun sonucunda taşıyıcılık özelliklerinde görülen zararlardır. Bunun anlamı da şudur. Temellerinde su yalıtımı yapılmamış bir binanın taşıyıcı kolonları içerisindeki demirler, 10 yıl sonunda, 1/3 oranında kesit kaybına uğrayacaktır. Binanızın mukamemeti açısından durum çok daha kötüdür. Binanızın mukavemeti 2/3 oranında azalacaktır. Bu da olası bir depremde binanızın yıkılmamasının mucizelere kalacağı anlamına gelir.

Bunun önüne geçmek için binaların temellerinde su yalıtımı yapılması şarttır. Kaldıki 01 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren BİNALARDA SU YALITIMI YÖNETMELİĞİ ile su yalıtımı yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bina temellerinde yapılacak su yalıtımlarında sorunsuz bir uygulama yapmak için, en yüksek kalitede bitümlü su yalıtım membranlarının kullanılması şarttır.

Bina temellerinde yapılacak su yalıtımı projelendirilirken, temellerin dışında su birikmesine engel olacak drenaj sisteminin de tasarlanması da gereklidir. Drenaj yapılmaması halinde, temellerde biriken suyun basıncı, bina temellerinde hareketlere neden olabilecek boyutlara ulaşabilir.

 

Diğer Uygulama Alanları

Temellerin haricinde yapılarda çatılarda, cephelerde ve ıslak hacimlerde de su yalıtımı yapılması gerekmektedir. Evlerimizin içindeki su yalıtımı yapılması gereken alanlara ıslak hacimler adı verilir. Islak hacimler, banyo, tuvalet ve açık balkonlar gibi, zeminin sürekli suyla temas ettiği bölümlerdir. Banyolarımızın tavanlarında oluşan nem ve boya dökülmeleri, üst katta bulunan ıslak hacimlerde su yalıtımının yapılmamış ya da yanlış yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Çatı ve cepheler binanın tümünü etkilemekle beraber ıslak hacimler münferit kat maliklerinin kullandığı alanlardır. Bu nedenle bu alanlarda su yalıtımı yapılması tamamen kat maliklerinin bu konuya gösterdiği hassasiyete bağlıdır. Bunun için önerimiz, ıslak hacimlerinizde su yalıtımının yapılıp yapılmadığını inşaat sırasında kontrol etmek, yapılmamışsa sonradan yaptırmaktır. Böylelikle komşularınızı ve kendinizi banyo ve tuvaletlerde nem, küf ve boya dökülmeleri gibi sıkça yaşanan sorunlardan kurtarmış olacaksınız. Bütün bunların yanı sıra, ıslak hacimlerin zeminlerinde biriken sular zamanla yaşam alanlarında kötü kokulara sebebiyet vererek yaşam standartlarınızı olumsuz şekilde etkileyecektir.

Evlerde bulunan banyo ve tuvalet gibi ıslak hacimlerin su yalıtımlarında, bitümlü membranlar veya likit membranlar kullanılabilir. Yapıların temel ve çatı gibi bölümlerinde ise, sorun yaşamamanız için, en iyi kalitedeki bitümlü su yalıtım membranları kullanılmanızı öneririz.