ONDUGREEN SİSTEM

Kentlere nefes aldıran çevreci yeşil çatı sistemi

ONDUGREEN, güvenilir bir yeşil çatı sistemi olarak çatınızda estetik, doğal, yaşanabilir ve sıradışı yeşil alanlar oluşturmanızı sağlar.

Avantajlar

  • Çevre dostu
  • Isı koruyucu
  • Ekolojik
  • Estetik
  • Yapı dostu
ESTETİK
Dayanıklı
Çevreci

Neden ONDUGREEN?

Kentlerimizin hızlı gelişimi sonucunda çevremiz, büyük ölçüde beton ve asfaltla kaplandı. Kent içinde bulunması gereken yeşil alanlar, iskan fonksiyonlarının ve iş yerlerinin yoğun baskısına dayanamayarak, yerlerini beton yapılara terk ettiler. Hava kirliliği birçok kentin temel sorunu haline geldi.

 

Ondugreen Uygulama

Giderek çoğalan yüksek yapılar, hava sirkülasyonunu engelleyerek, kirlilikle birlikte havanın ısınmasına da neden oldular. Kentlerde ve endüstri alanlarında su kullanımı artarken, betonlaşma sonucu yağmuru emecek toprağın azalması, kentlerin atık su sistemlerinin daha çok yüklenmesine yol açtı. Yetersiz hale gelen alt yapılarından ötürü birçok kent su baskınlarıyla boğuşmak zorunda. Bu duruma karşı en etkili çarelerden biri, yitirilmiş olan bitki alanlarının, kendilerini yok eden yapıların üzerinde yeniden elde edilmesi, yani çatıların yeşillendirilmesidir.

 

 

 

 

Ondugreen Uygulama

 

 

 

Çatı kaplama ve yalıtımlarının uzman kuruluşu Onduline Avrasya A.Ş., çatı bahçeleri konusunda geniş üretim ve uygulama deneyimine sahip olan uzman kuruluş ZINCO INGENIEURWERKSTATT + GRUENDACHSYSTEME’ nin ürün ve uygulama sistemleriyle birlikte, düz veya eğimli çatıların yeşillendirilmesi için mükemmel çözümler önermektedir.

 

 

Faydaları

 

Ondugreen Avantajlar

A- Atık su miktarı azalır

Yeşil çatı tasarımında seçilen sistemin özelliklerine göre çatıdan atılması gereken su miktarından % 90’a kadar tasarruf etmek mümkündür. Bu suretle, yapıda veya şehir şebekesinde kullanılan atık su boruları daha az yüklenir. Aynı çapta boru ile daha çok birime hizmet verilebilir veya daha küçük boru çapları kullanılarak malzemeden tasarruf sağlanır.

 

Ondugreen Avantajlar

 

B- Daha az tozlu çevreler yaratılır

Yeşil çatılar, atmosferde bulunan toz partiküllerinin filtre edilmesine yardımcı olur. Nitratlar gibi havada veya yağmur sularında mevcut olan ve çevreye zarar veren maddeler emilerek toprağa iletilir.

 

Ondugreen Avantajlar

C- Çevre gürültüsü azalır

Yeşilliklerle kaplanan yüzeylerin yansıttıkları ses miktarı, diğer çatı yüzeylerine göre 3dB daha düşüktür. Ayrıca çatıdan yapı içine intikal eden gürültü de 8dB kadar azaltılabilir. Bu husus, hava limanları, otoyollar gibi gürültülü bölgelerin yakın›nda bulunan yapılar için önemli avantaj sağlar.

 

Ondugreen Avantajlar

D- Yeni kullanım alanları elde edilir

Çakıl kaplı teras çatıların yerine, bitki alanlarıyla kombine edilmiş yaşanabilir dış mekanlar elde edilebilir. şehir merkezleri gibi doğal ortamların yok veya çok kısıtlı olduğu çevreler için çatılar, bahçe fonksiyonu görebilecek tek yapı bölümüdür.

 

 

Ondugreen Avantajlar

E- Çevrenin iklim özellikleri değişir

Bitkilerin nefes alma özellikleri oksijen miktarının artmasına neden olur. İnşaat ve trafik yoğunluğu yüksek şehir bölgelerindeki çatıların yeşillendirilmesiyle, hava temizliği sağlanır. Daha çok yağış alan, yazları daha serin kalan yaşanabilir çevreler meydana gelir.

 

Ondugreen Avantajlar

F- Çatının ısı yalıtımı artar

Yeşil çatılar ısı yalıtırlar. Polistiren köpüğü ile takviye edilmiş bazı yeşil çatı tipleriyle, çatının ısı yalıtım kapasitesinde % 50’ye varan artışlar sağlamak bile mümkündür. Daha iyi ısı yalıtımı ise ısıtma ve soğutma enerjilerinden tasarruf demektir.

 

 

Ondugreen Avantajlar

G- Su yalıtımının daha uzun ömürlü olmasını sağlar

Yeşil çatı sistemi, kışın dondurucu soğukların yapıya etkimesine engel olur, yazın yapı kabuğunun ısınmasını önler. Bu suretle su yalıtım malzemeleri hem aşırı ısı farklarından, hem de  zararlı ultraviyole ışınlarından ve mekanik darbelerden daha iyi korunur, daha uzun süre görev yapabilirler.

 

Ondugreen Avantajlar

H- Doğal ortam güzellik demektir

Ortak yeşil alanların yetersiz olduğu günümüzün kentlerinde açıkça hissedilen doğal ortam eksikliği, çatıların yeşillendirilmesiyle önemli ölçüde giderilebilir. Mevcut kent dokularına yapılabilecek en olumlu katkı, kent yapılarının çoğunlukla estetikten yoksun çatılarına, doğanın güzelliklerini getirmektir.

 

 

 

Uygulama Alanları

Konutlar

 

Ondugreen Konutlar

ONDUGREEN, beton yapılara terk edilen kentlerin nefes almasını sağlayan kusursuz bir sistemdir.

 

 

Kurumsal Binalar

 

Ondugreen Kurumsal Binalar

ONDUGREEN çevreyi korur, küresel ısınmaya karşı koyar.

 

 

Ticari Binalar

 

Ondugreen Ticari Binalar

ONDUGREEN, çatılarda farklı yaşam alanları yaratır.

 

 

 

Sistemler

İntensif (Yoğun), Ekstensif (Seyrek) Yeşil Çatılar

 

Ondugreen Sistemler

 

Çatı bahçelerinin meydana getirilmesinde geçerli iki ana yöntem intensif (yoğun) ve ekstensif (seyrek) yeşillendirmedir. İntensif yeşillendirme sisteminde bol toprak kullanılır, çatı üzerinde ağaçların yetiştirilmesi bile mümkün olur. Ne var ki, sistemin çatıya verdiği yük genellikle 300-400 kg/m²  civarında olduğundan, statik sistemin bu yüke dayanacak şekilde oluşturulması şarttır.

 

İntensif yeşillendirmede kullanılan bitkiler bakım gerektirir, malzeme seçiminde bakım sürecinde çatıya gelecek mekanik etkiler de gözetilmelidir. Sulama ihtiyacı da dikkate alınmalıdır.

 

Ekstensif yeşillendirme ile hafif çatı bahçeleri elde edilebilir. Kullanılan özel malzeme ve yöntemler sayesinde, çatıya verilen yük, 100 kg/m² civarındadır. Diğer bir deyimle önceden çakıl, beton, karo kaplanmış bir düz çatı veya kiremit kaplı bir eğik çatı, bu malzemeler kaldırılarak yeşillendirilirse, yapıya verilen yük önemli ölçüde artmaz. Ayrıca ekstensif olarak yeşillendirilen çatılar yılda en çok bir veya iki defa bakım gerektirirler. ONDUGREEN sistemi içinde ekstensif ve intensif yeşillendirme amaçlı farklı malzemeler kullanılmaktadır.

 

 

Katmanlar

Temel Katmanlar

 

1- Bitkiler
Bir sistem dahilinde uygulandığı takdirde yıllarca bozulmadan yaşayabilen ve bölgenin iklimsel özellikleriyle uyum içinde yapıya özel karakterler veren bitki türleri, bu konuda uzman araştırma enstitüleri tarafından yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir ve çatı yeşillendirilmesinde bunlar kullanılır.

 

2- Bitki taşıyıcı tabaka
Zincolit ve Zinco-sistem toprakları gibi özel malzemelerle oluşturulan alt yapılar, seçilen bitkinin tüm besin ihtiyaçlarını karşılar, bitkilerin uzun yıllar kendilerini yenileyerek canlı ve güzel kalmasını sağlar.

 

3- Filtre ve drenaj tabakası
Üst katmanlardan gelen ve bir filtre tabakası tarafından süzülen yağmur suları, bir yandan yağmursuz günler için depolanmalı, ancak birikme fazla ise, bitkilerin çürümesini önlemek amacıyla, drene edilerek atılabilmelidir. ONDUGREEN sistemlerinde bu fonksiyonları ideal biçimde yerine getiren Floradrain, Floraset gibi malzemeler kullanılır.

 

4- Mekanik etkilere karşı koruyucu ve nem tutucu tabaka
Çürümeye dayanıklı özel keçeler, kök tutucu katmanları ve su yalıtım tabakalarını mekanik etkilere karşı korurlar. Zinco koruyucu tabakaları normların gerektirdiği basınç mukavemetine ve bu konuda yetkili kuruluşlarca verilen kalite belgelerine sahiptir.

 

5- Kök tutucu tabaka
Bitki köklerinin su yalıtım katmanlarına zarar vermesi mutlaka önlenmelidir. Bu amaçla ya özel kök tutucu tabakalar, ya da kendini köklere karşı koruyan su yalıtımları kullanılır.

 

6- Su yalıtımı ve çatı konstrüksiyonu
Çatı yeşillendirmesinin en önemli ön şartı, iyi bir su yalıtımının ve yeterli taşıyıcılığı olan sağlam bir çatı konstrüksiyonunun varlığıdır. Su yalıtımında kullanılan malzemeler, bitkilerin köklerine karşı dayanıklı ise kök tutucu katmana gerek yoktur.

 

 

Ondugreen - Temel Katmanlar

 

 

Bitki Taşıyıcı Tabaka İçin Yerel Malzemelerle Ekolojik Çözümler

 

Ondugreen Bitki Tasiyici Tabakalar

 

Kiremit kırıntısı esaslı mineral karışımlardan oluşan Zincolit ve organik karışımlı bitki toprağı Zincohum, uzun süreli test ve tetkikler sonucunda, yeşillendirilen çatılar için optimum performansa sahip bitki taşıyıcı tabaka olarak seçilmiştir. Özellikle “sedum” tipi bitkilerin beslenmesi ve uzun ömürlü olması için idealdir. Dolgu malzemesi olarak görev yapan Zincolit, kiremit kırıntılarından elde edilen üstün nitelikli bir “recycling” ürünüdür. Dona dayanıklıdır, yanmaz. Yeşil çatılarda kullanılan sistemlerdeki bitki taşıyıcı tabakalarının vazgeçilmez bileşenidir. Zincolit, özel karışımlı bitki toprağı Zincohum ile tamamlanır.

 

Yeşillendirme için optimum özelliklerde bitki taşıyıcı katman.
1- Pişmiş toprak atıkları
2- Bitkiler
3- Kırma makinası ve elek
4- Kompost tesisi
5- Mineral bileşenler
6- Organik bileşenler

 

ONDUGREEN sisteminin bitki taşıyıcı tabakalarında çeşitli yöntemlerle sentetik olarak elde edilen lava, bims esaslı malzemeler yerine, doğal kiremit kırıntısı kullanılır.  Yeşil çatı fikrinin arkasındaki ekolojik bakış açısı, bu konudaki malzeme seçimine de esas olmakta, kiremit üretiminde ortaya çıkan yan ürünler veya atıklar, etkin ve çevreye yararlı bir biçimde değerlendirilmektedir.

 

Fiziksel ve Kimyasal özellikleri görüntülemek için tıklayınız.

 

Çatı Bahçeleri İçin İdeal Bitkiler
Ekstensif olarak yeşillendirilen çatılarda bakım istemeden yaşayabilen bitkiler kullanılmalıdır. Bu nedenle seçilen bitkiler, çatı ortamına adapte olabilen ve kendilerini sürekli yenileyen türdendir. Bu aanlamda ideal özelliklere sahip sedum esaslı çeşitli bitkiler, yosunsu bitkiler ve çalılar, aynı zamanda çatının düzgün olarak kaplanmasını da sağladıkları için çok uygundur. Zinco sistem toprakları çiçekli bitkilerin kullanılmasına da imkan verir. Uygulama, ilkbahardan sonbahara kadar istenilen zamanda yapılabilir, ancak en hızlı büyüme, bitkilerin Mart-Nisan aylarında dikilmesyle elde edilir. Dikim kışa girilirken yapılırsa, don tehlikesi vardır. Ancak bu gibi hususlar, yapının bulunduğu iklim bölgesine göre farklar gösterebilir. Çatıların yeşillendirilmesinde en çok uygulanan yöntem, yüzeyin sedum fideleriyle kaplanmasıdır. “Sedum halısı” adı da verilen bu yeşillendirme sisteminde bitki taşıyıcı katmanın kalınlığı 6 cm civarındadır.

 

Teknik detayları görüntülemek için tıklayınız.

 

6-7 farklı sedum bitkisi karıştırılarak uygulanabilir. Sedum tipi bitkiler ilkbaharda kırmızı, sarı ve beyaz renkli çiçekler de açarlar ve doyumsuz güzellikte çatı görünümleri yaratırlar. Uygulamada sedum fideleri, düzgün yayılmış Zincolit tabakasına eşit miktarlarda serpilir, üzeri 10-15 l/m² Zincohum bitki toprağıyla örtülerek sulanır. Toprak önceden yayılmışsa, fidelerin bastırılarak iyice gömülmesi gerekir. Bu yöntemlerle uygulanan 50 g/m² sedum fidesiyle, 2-3 yıl içinde, çatı yüzeyinin tamamı boşluksuz olarak bitkiyle kaplanır. Çok büyük çatı alanları söz konusu ise, sedum fidelerinin, gerektiğinde çiçek, çalı ve çim tohumlarıyla da karıştırılarak, sulama suyuna katılması ve basınçlı su ile çaı›ya püskürtülmesi de mümkündür. Sedum tipi bitkilerin beslenmesi ve uzun ömürlü olması için idealdir.

 

 

Köklere Dayanıklı Su Yalıtımı

 

Ondugreen - Bituline ExtraGerek intensif, gerekse ekstensif yeşillendirme sistemlerinde çatıların su yalıtımı, bitki köklerinin tahribine karşı korunmalıdır. Sıradan su yalıtım malzemeleri ile kaplanmışı çatı yüzeylerinin üzerine koruyucu beton, şap gibi katmanlar uygulansa da, birçok kök türü bunları delebilir veya zamanla oluşan çatlaklardan rahatça geçebilir. O nedenle köklerin olumsuz etkilerine karşı, ya bu amaçla geliştirilmiş özel malzemeleri mevcut su yalıtımının üzerine sererek, ya da su yalıtımını köklere dayanıklı olduğu kanıtlanmış malzemelerle yaparak önlem almak gerekir. BITULINE EP 400 Antiracine tipi su yalıtım örtüleri, Avrupa’daki en yetkili kuruluşlardan biri olan FLL (Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau) tarafından önerilen test yöntemine göre, en agresif bitki köklerine karşı iki yıl boyunca test edilmiş ve malzemenin dayanıklılığı FLL Sertifikası ile belgelendirilmiştir (x). Yeşillendirilecek herhangi bir eğimli veya düz çatının su yalıtımı BITULINE EP 400 Antiracine ile yapıldığı taktirde, ayrı bir kök tutucu katman kullanmaya gerek kalmaz, hem güvenli, hem de daha ekonomik bir sonuç elde edilir.

 

FLL sertifikasını indirmek için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.

 

Onduline CEOnduline FLL Belgesi

 

 

 

 

 

(x) Bambu türleri hariç. Bunların köklerine karşı etkili herhangi bir malzeme bulunmadğndan, yeşil çatılarda kullanılmamaları, mutlaka gerekiyorsa, paslanmaz çelik kaplar içinde uygulanmaları tavsiye edilmektedir.

 

 

Kullanıcı Yorumları ve Referanslar

Kullanıcı Yorumları

 

Ondugreen Kullanici Gorusleri - Cagatay SeckinONDUGREEN’in intensif yeşil çatı sistemini, hem İTÜ Taşkışla Kampüsü içinde yer alan Mühendishane’nin bahçesinde, hem de Beykoz Anadolu Hisarı’ndaki evimde uygulama fırsatı buldum. Her iki sistem de yaklaşık bir yıldır sorunsuz bir biçimde işliyor. Uygulamaları, fakültemizdeki çalışanlarımızla, evimde ise aile bireylerimle birlikte kolaylıkla gerçekleştirdik. Çatı yüzeylerinin üzerine, aynı zamanda su yalıtımı görevi de üstlenen kök tutucu tabakayı itina ile uyguladıktan sonra, sırasıyla nem tutucu ve koruyucu folyoyu,  Floradrain su depolama – drenaj levhalarını ve sistem filtresini yerleştirmek, her iki uygulamada çalışan kişiler bu işi ilk defa yapıyor olmalarına rağmen, kolaylıkla ve hızlı bir biçimde gerçekleştirildi. Onduline Avrasya’yı, ürettiği kolay uygulanabilir ve sorunsuz işleyen yeşil çatı sistemlerinden ötürü tebrik eder; bu vesileyle, yeşil alan metrekaremize ve daha sürdürülebilir bir çevre yaratma çabamıza yaptığı katkılar nedeniyle teşekkürlerimi sunarım.

 

Doç. Dr. Y. Çağatay SEÇKİN, Y.Mimar
İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 

Referanslar

Yeşil çatı sistemi ONDUGREEN, 2003 yılından bu yana prestijli proje ve konut çatılarında estetik, doğal, güvenilir, sıradışı, yeşil alanlar yaratmakta...
ONDUGREEN referans listesini görüntülemek için buraya tıklayınız.