FONDALINE

Colors
DESCRIPTION
Product benefits
Longlasting protection of foundations and underground walls
High compression resistance, air flows and wall remain dry
Improved thermal insulation
Drainage solution
Flexible texture
Mechanical resistant
Quick installation
FONDALINE provides protection for basement walls and foundations where groundpressure may damage waterproofing layers.

FONDALINE, made of high density polyethylene is used for the draining of ground water and the protection of the underground waterproofing systems against damages caused by ground pressure.
 

Complete Protection
FONDALINE’s strong and flexible naps resist against the mechanical impacts caused by the back filling of the ground any kind of damage on the surface of the waterproofing layer.
 
Ideal for All Kinds of Drainage
The air gap created by the naps of FONDALINE between the ground and building parts like basement walls or floors is ideal for all kinds of drainage.

FONDALINE provides solutions against damages caused by damp and humidity. If FONDALINE is applied together with a new layer of plaster or gypsum board, the final surface of the wall remains clean and smooth. Combined with openings for ventilation on the floor and ceiling level the air gap created by FONDALINE between the new finishing and the existing wall helps also to the evaporation of the damp.

The underground part of buildings must be protected against damp and ground water. This is not only necessary for a comfortable use of the buildings but also for safety reasons. Humidity leads to the corrosion of the steel. When rust affects the reinforcement of the concrete, the  structure system is also damaged and this can be dangereous for the stability of the building especially in earthquakes. Therefore foundations and basements have to be waterproofed.

The naps of FONDALINE resist against compressions  between 120-220 kN/sqm keeping continuously an air gap of 5,8 l/sqm between the walls or floors of the building and itself.

This space is big enough for the drainage of the rain or ground water, as well as for the evaporation of humidity if supported with a suitable system of ventilation. In the underground parts of the building there is also the problem of the compression caused by the soil leaning to the basement walls. FONDALINE’s 1200-1600 naps by sqm provide a homogenous distribution of the ground pressure and do not allow any mechanical damage on the surface of the waterproofing materials.

FONDALINE is recommended by the details of the specification TSE 11758-2, which was developed for asphalt membranes by TSE, as a "drainage ensuring material, protective layer."

 

FONDALINE is multifunctional:

Protection of Basement Walls and Foundations
The underground waterproofing materials are very sensitive. If not properly protected, they are under the risk of being damaged during the back-filling of the building site. FONDALINE's though but flexible body absorbs mechanical impacts of ground parts like stones and gravel and prevents any such damage.

During the life-time of the building FONDALINE continues to protect the underground walls also against the attacks of roots and most chemical which might be harmful for underground building parts.

Internal Repair of Wall Damages Caused by Damp and Humidity
If basements are not correctly waterproofed from outside, the walls get moudly and the damage of the humidity cannot be repaired by repainting or plastering from inside.

If FONDALINE is applied together with a new layer of plaster gypsum board, the final surface of the wall remains clean and smooth. Combined with openings for ventilation on the floor- and ceiling level the air gap created by FONDALINE between the new finishing and the existing wall helps also to the evaporation of the damp.
 

Internal Repair of Floor Damages Caused by Damp and Humidity
FONDALINE is the ideal material for the internal damp-proofing of floors, because it can resist not only against humidity, but also against vertical loads, as FONDALINE's 8 mm high naps do not squash down. So, a continuous air gap is provided between the existing- and new floor, which can also be ventilated at wall flashings.
 

Protection of Ground Slabs Against Humidity Coming From The Ground
The concrete is well protected if FONDALINE is laid loosely on the compressed ground. The system is also safe against mechanical damages, as the loading capacity of FONDALINE is over 25 tons/sqm.

fondaline application pic

FONDALINE
Packing: 1 roll = 40 sqm
FONDALINE 400 : 22 rolls / pallet= 880 sqm / pallet
Width: 2 - 3 m
Length: 20 m

   

 

FONDALINE is the only dimpled membrane in Turkey which is produced at 3 m width. this provides a 6% cost savings as far as the material (less material lost on overlappings) and the label (less time) are concerned.

 

FONDALINE 500 : 12 rolls / pallet= 480 sqm / pallet

FONDALINE 600 : 12 rolls / pallet= 480 sqm / pallet

Width: 2

Length: 20

 

Toprak Altında Kalan Duvarların ve Temellerin Korunması

AMAÇ: Yapıların toprak altında kalan kısımları ve özellikle temelleri neme ve zemin suyuna karşı yalıtılmak zorundadır. Aksi takdirde betona işleyen nem zaman içinde betonarme demirinin korozyona uğramasına neden olur. Paslanan demir taşıyıcılık fonksiyonunu kaybeder ve sonunda binanın statik ve güvenliği tehlikeye girer.

Toprak altında yapılan su yalıtımları mutlaka yapı çukurunun doldurulması sırasında gelebilecek çarpmalara karşı korunmalı, yalıtımın delinmesi önlenmelidir. FONDALINE darbeleri yutan özel yapısıyla bu fonksiyonu en iyi şekilde yerine getirir. Ayrıca kabarcıklı yüzeyi, yalıtımın uygulandığı duvar ile arasında sürekli bir drenaj boşluğu kalmasını sağlar, dolayısıyla FONDALINE, sadece inşaat sırasında değil, yapının tüm ömrü boyunca görevdedir.

FONDALINE, zemin suyu olmayan yerlerde de nemli toprağı duvardan uzakta tutmasıyla etkilidir. Bitki köklerine ve topraktan gelebilecek kimyasallara dayanıklı olduğu için, zaman içinde etkisi azalmaz.

UYGULAMA: FONDALINE, siyah tarafı duvara, kahverengi tarafı toprağa bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Yapı derinliğinin durumuna göre rulolar yatay veya düşey olarak uygulanabilir. Eklerde yaklaşık 10 cm bindirme yapılmalıdır.

FONDALINE, yapı çukuru dolduruluncaya kadar duvara sabitlenmeli, ancak tespit sisteminin su yalıtımını delmemesine özen gösterilmelidir. Bu amaçla yalıtım membranına yapıştırılabilen izolasyon pimleri kullanılır.

FONDALINE, duvarın su riski olmayan bölgelerinde çakılarak veya dübelle tespit edilerek de sabitlenebilir. Dıştan hem su, hem de ısı yalıtımı uygulanan temel duvarlarında FONDALINE toprakla ısı yalıtımı arasına yerleştirilir, aynı izolasyon pimiyle ısı yalıtımı ile birlikte sabitlenir.

 

Mevcut Bodrum Duvarlarındaki Nem Hasarlarının İçten Onarımı

AMAÇ: Dışarıdan yeterince yalıtılmamış mevcut bodrum duvarlarındaki nem, küflenme, çiçeklenme gibi hasarlara neden olur ve bunların boya gibi sürülen malzemelerle veya yeniden sıvanmak suretiyle giderilmesi çoğu kez mümkündür.

FONDALINE, ayırıcı katman olarak kullanıldığında, bunun üzerine uygulanacak sıvalar veya  alçılı karton tipi kaplamalar nemden etkilenmeyeceği için bozulmazlar ve mekan yeniden düzgün ve uzun ömürlü duvar yüzeylerine sahip olur. Ayrıca FONDALINE ile mevcut duvar arasında kalan dar boşlukta hava hareketi oluştuğundan, ısıtılan iç mekandaki havanın nemli duvarı yalaması ve kurutması sağlanır.

UYGULAMA: Mevcut duvarın yüzeyindeki bozulmalar tamir edildikten sonra, FONDALINE, siyah tarafı duvara bakacak şekilde yaklaşık 30 cm ara ile çivi veya dübelle tespit edilir. Yan yana gelen eklerde yaklaşık 10 cm bindirme yapılmalı, üst üste basan FONDALINE'ler birlikte tutturulmalıdır. Uygulama sıva ile bitirilecekse FONDALINE, rabitz teli ile birlikte çakılır. Duvar yüzeyinde meydana gelmesi istenen hava hareketi için süpürgelik kotunda hava girişi, tavan kotunda hava çıkışı sağlanması gereklidir.

 

Mevcut Bodrum Zeminlerindeki Nem Hasarlarının İçten Onarımı

AMAÇ: Mevcut yapılarda zemine oturan döşemeler de nem alabilirler. Özellikle bodrum kat zeminlerinde karşılaşılan bu durum, döşeme kaplamalarının bozulmasına ve duvarlardakine benzer küflenmelere neden olur. Çaresi, nem ile kaplama arasına bir nem tutucu katman yerleştirilmesidir.

FONDALINE bu görevi en iyi şekilde üstlenir, çünkü neme dayanıklı yapısının yanısıra yüksek basınç mukavemetiyle üzerine yük binen uygulamalar için de idealdir. FONDALINE'nin 8 mm'lik kabarcık yüksekliği, kaplama malzemelerinin ağırlığı veya hareketli yükler altında ezilmez, bu suretle mevcut zeminle yeni kaplama arasında sürekli bir hava yastığı meydana gelir.

UYGULAMA: Mevcut zemindeki hasarlar tamir edildikten sonra FONDALINE siyah tarafı zemine bakacak şekilde serilir ve ek yerleri yaklaşık 10 cm bindirilerek 30 cm ara ile tespit edilir. Süpürgelik kenarlarında hava çıkışı sağlamak üzere yaklaşık 10 cm'lik kısmın duvara döndürülmesi yararlıdır. İstendiğinde FONDALINE üzerine ısı yalıtımı, demir donatılı veya donatısız şap uygulamak da mümkündür.

 

Zemin Betonlarının Topraktan Gelen Neme Karşı Korunması

AMAÇ: Zemin ve saha betonlarının da neme karşı korunmasında yarar vardır, çünkü üstleri daha sonra asfalt, mozaik gibi malzemelerle kaplansa da zeminden gelen nemden zarar görebilirler. Betonun altına serilen neme dayanıklı malzemelerin uygulama sırasında karşılaşılan darbelerden etkilenmemesi ve kolay tahrip olmaması da çok önemlidir. FONDALINE sıkıştırılmış zemin veya stabilize üzerine serildiğinde, betonun zeminden gelecek nem ile teması kesinlikle önlenmiş olmaktadır. 250 kN/m² basınç dayanımı her metrekarede 25 ton taşıma gücü anlamına geldiği için, sistem sorunsuz olarak uygulanabilmektedir.

 

UYGULAMA: FONDALINE, siyah tarafı sıkıştırılmış toprak veya stabilize zemine bakacak şekilde serilir. Ek yerlerinde yaklaşık 20 cm bindirme yapılır. Gerekli donatı yerleştirildikten sonra beton dökülür.

APPLICATIONS
Foundations of a house
Foundations of a house
Institutional