GENEL BAKIŞ

FONDALINE
FONDALINE
FONDALINE
Renkler

Açıklama

Ürün Avantajları

Üstün kalite
Yüksek basınç dayanımı
Esnek doku
Tam koruma
10 yıl garanti
Mekanik dayanım
Hızlı uygulama

FONDALINE bir yapının su geçirmezliğini toprağın kimyasal ve mekanik etkisinden korumak için gereklidir.

FONDALINE, yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiştir. Yer altı suları ile toprak basıncının neden olduğu hasarlara karşı su yalıtım sistemlerini korur.
 

Tam Koruma

FONDALINE yarı konik kabartmalı esnek dokusuyla üzerine gelen tüm darbe etkilerini yutar, yapı çukuru doldurulurken oluşabilecek hasarları da önler.

1200-1600 adet/m² kabarcık sayısıyla topraktan gelen yanal yükleri daha homojen dağıtarak su yalıtımını korur.

 

Her Tür Drenaj İçin İdealdir

FONDALINE, bodrum duvarı veya toprak altında kalan bölümde dayandığı duvar ya da döşeme arasında yaklaşık 5,8 l/m2 hava boşluğu bırakır.

Bu boşluk zemin sularının en iyi şekilde drene edilmesini sağladığı gibi nemli yüzeylerin de kuruması için gerekli hava sirkülasyonu sağlar.

 

Yapıların toprak altında kalan kısımları ve özellikle temelleri neme ve zemin suyuna karşı yalıtılmak zorundadır. Aksi takdirde betona işleyen nem zaman içinde betonarme demirinin korozyona uğramasına neden olur. Paslanan demir taşıyıcılık fonksiyonunu kaybeder ve sonunda binanın statik güvenliği tehlikeye girer.

 

FONDALINE, yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen ve yapının neme ve basınçlı zemin sularına karşı korunmasında görev alan, çok amaçlı bir malzemedir. Toprak altında yapılan su yalıtımlarının korunmasında idealdir. Yarı konik kabartmalı esnek dokusuyla üzerine gelen tüm darbe etkilerini yutar, yapı çukuru doldurulurken oluşabilecek hasarları önler, zemin sularının drene edilmesini sağlar.

 

Kabarcıklı yüzeyini 150 - 220 kN/m² arasındaki basınçlarda muhafaza edebilen FONDALINE, dayandığı duvar veya döşeme ile arasında yaklaşık 5,8 l/m² hava boşluğu bırakabilmektedir. Bu boşluk, kullanım yeri ve amacına göre, zemin sularının drenajını en iyi şekilde sağladığı gibi, nemli yüzeylerin kuruması için gerekli hava sirkülasyonuna da uygundur.

Drenajın önem kazandığı kullanımlarda genellikle yanal toprak bitkisi de söz konusudur. 1200 - 1600 adet/m²'ye ulaşan kabarcık sayılarıyla FONDALINE, topraktan gelen yanal yüklere daha homojen dağıtarak su yalıtım membranını daha iyi korur.

FONDALINE 400, 500 ve 600, iki yüzü siyah renkte üretilmektedir. FONDALINE 400 Geo ve FONDALINE 500 Geo ise bir yüzü siyah renkli, diğer yüzü geotekstil keçe ile kaplı drenaj membranlarıdır.

 

 

FONDALINE, Türk Standarları Enstitüsü tarafından bitümlü membranlar için geliştirilmiş olan TS 11758-2 uygulama şartnamesinin toprak altı su yalıtım detaylarında "drenaj sağlayıcı, koruyucu katman" olarak önerilmektedir.

FONDALINE birçok fonksiyonu yerine getirir:

Toprak Altında Kalan Duvarların ve Temellerin Korunması

Toprak altında yapılan su yalıtımları mutlaka yapı çukurunun doldurulması sırasında gelebilecek çarpmalara karşı korunmalı, yalıtımın delinmesi önlenmelidir. FONDALINE darbeleri yutan özel yapısıyla bu fonksiyonu en iyi şekilde yerine getirir.

FONDALINE, sadece inşaat sırasında değil, yapının tüm ömrü boyunca görevdedir.

FONDALINE, zemin suyu olmayan yerlerde de nemli toprağı duvardan uzakta tutmasıyla etkilidir. Bitki köklerine ve topraktan gelebilecek kimyasallarla dayanıklı olduğu için, zaman içinde etkisi azalmaz.

Mevcut Bodrum Duvarlarındaki Nem Hasarlarının İçten Onarımı

FONDALINE, ayırıcı katman olarak kullanıldığında, bunun üzerine uygulanacak sıvalar veya alçılı karton tipi kaplamalar nemden etkilenmeyeceği için bozulmazlar ve mekan yeniden düzgün ve uzun ömürlü duvar yüzeylerine sahip olur. Ayrıca FONDALINE ile mevcut duvar arasında kalan dar boşlukta hava hareketi oluştuğundan, ısıtılan iç mekandaki havanın nemli duvarı yalaması ve kurutması sağlanır.

Mevcut Bodrum Zeminlerindeki Nem Hasarlarının İçten Onarımı

FONDALINE, bu görevi en iyi şekilde üstlenir, çünkü neme dayanıklı yapısının yanı sıra, yüksek basınç mukavemetiyle üzerine yük binen uygulamalar için de idealdir. FONDALINE’in 8 mm’lik kabarcık yüksekliği, kaplama malzemelerinin ağırlığı veya hareketli yükler altında ezilmez, bu suretle mevcut zeminle yeni kaplama arasında sürekli bir hava yastığı meydana gelir.
 

Zemin Betonlarının Topraktan Gelen Neme Karşı Korunması

FONDALINE, sıkıştırılmış zemin veya stabilize üzerine serildiğinde, betonun zeminden gelecek nem ile teması kesinlikle önlenmiş olmaktadır. 250kN/m² basınç dayanımı her metrekarede 25 ton taşıma gücü anlamına geldiği için, sistem sorunsuz olarak uygulabilmektedir.

Uygulama Alanları

FONDALINE hakkında bir sorunuz mu var?