FONDALINE

Renkler
Açıklama
Ürün Avantajları
Üstün kalite
Yüksek basınç dayanımı
Esnek doku
Tam koruma
10 yıl garanti
Mekanik dayanım
Hızlı uygulama
FONDALINE bir yapının su geçirmezliğini toprağın kimyasal ve mekanik etkisinden korumak için gereklidir.

FONDALINE, yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiştir. Yer altı suları ile toprak basıncının neden olduğu hasarlara karşı su yalıtım sistemlerini korur.
 

Tam Koruma

FONDALINE yarı konik kabartmalı esnek dokusuyla üzerine gelen tüm darbe etkilerini yutar, yapı çukuru doldurulurken oluşabilecek hasarları da önler.

1200-1600 adet/m² kabarcık sayısıyla topraktan gelen yanal yükleri daha homojen dağıtarak su yalıtımını korur.

 

Her Tür Drenaj İçin İdealdir

FONDALINE, bodrum duvarı veya toprak altında kalan bölümde dayandığı duvar ya da döşeme arasında yaklaşık 5,8 l/m2 hava boşluğu bırakır.

Bu boşluk zemin sularının en iyi şekilde drene edilmesini sağladığı gibi nemli yüzeylerin de kuruması için gerekli hava sirkülasyonu sağlar.

 

Yapıların toprak altında kalan kısımları ve özellikle temelleri neme ve zemin suyuna karşı yalıtılmak zorundadır. Aksi takdirde betona işleyen nem zaman içinde betonarme demirinin korozyona uğramasına neden olur. Paslanan demir taşıyıcılık fonksiyonunu kaybeder ve sonunda binanın statik güvenliği tehlikeye girer.

 

FONDALINE, yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen ve yapının neme ve basınçlı zemin sularına karşı korunmasında görev alan, çok amaçlı bir malzemedir. Toprak altında yapılan su yalıtımlarının korunmasında idealdir. Yarı konik kabartmalı esnek dokusuyla üzerine gelen tüm darbe etkilerini yutar, yapı çukuru doldurulurken oluşabilecek hasarları önler, zemin sularının drene edilmesini sağlar.

 

Kabarcıklı yüzeyini 150 - 220 kN/m² arasındaki basınçlarda muhafaza edebilen FONDALINE, dayandığı duvar veya döşeme ile arasında yaklaşık 5,8 l/m² hava boşluğu bırakabilmektedir. Bu boşluk, kullanım yeri ve amacına göre, zemin sularının drenajını en iyi şekilde sağladığı gibi, nemli yüzeylerin kuruması için gerekli hava sirkülasyonuna da uygundur.

Drenajın önem kazandığı kullanımlarda genellikle yanal toprak bitkisi de söz konusudur. 1200 - 1600 adet/m²'ye ulaşan kabarcık sayılarıyla FONDALINE, topraktan gelen yanal yüklere daha homojen dağıtarak su yalıtım membranını daha iyi korur.

FONDALINE 400, 500 ve 600, iki yüzü siyah renkte üretilmektedir. FONDALINE 400 Geo ve FONDALINE 500 Geo ise bir yüzü siyah renkli, diğer yüzü geotekstil keçe ile kaplı drenaj membranlarıdır.

 

 

FONDALINE, Türk Standarları Enstitüsü tarafından bitümlü membranlar için geliştirilmiş olan TS 11758-2 uygulama şartnamesinin toprak altı su yalıtım detaylarında "drenaj sağlayıcı, koruyucu katman" olarak önerilmektedir.

FONDALINE birçok fonksiyonu yerine getirir:

Toprak Altında Kalan Duvarların ve Temellerin Korunması

Toprak altında yapılan su yalıtımları mutlaka yapı çukurunun doldurulması sırasında gelebilecek çarpmalara karşı korunmalı, yalıtımın delinmesi önlenmelidir. FONDALINE darbeleri yutan özel yapısıyla bu fonksiyonu en iyi şekilde yerine getirir.

FONDALINE, sadece inşaat sırasında değil, yapının tüm ömrü boyunca görevdedir.

FONDALINE, zemin suyu olmayan yerlerde de nemli toprağı duvardan uzakta tutmasıyla etkilidir. Bitki köklerine ve topraktan gelebilecek kimyasallarla dayanıklı olduğu için, zaman içinde etkisi azalmaz.

Mevcut Bodrum Duvarlarındaki Nem Hasarlarının İçten Onarımı

FONDALINE, ayırıcı katman olarak kullanıldığında, bunun üzerine uygulanacak sıvalar veya alçılı karton tipi kaplamalar nemden etkilenmeyeceği için bozulmazlar ve mekan yeniden düzgün ve uzun ömürlü duvar yüzeylerine sahip olur. Ayrıca FONDALINE ile mevcut duvar arasında kalan dar boşlukta hava hareketi oluştuğundan, ısıtılan iç mekandaki havanın nemli duvarı yalaması ve kurutması sağlanır.

Mevcut Bodrum Zeminlerindeki Nem Hasarlarının İçten Onarımı

FONDALINE, bu görevi en iyi şekilde üstlenir, çünkü neme dayanıklı yapısının yanı sıra, yüksek basınç mukavemetiyle üzerine yük binen uygulamalar için de idealdir. FONDALINE’in 8 mm’lik kabarcık yüksekliği, kaplama malzemelerinin ağırlığı veya hareketli yükler altında ezilmez, bu suretle mevcut zeminle yeni kaplama arasında sürekli bir hava yastığı meydana gelir.
 

Zemin Betonlarının Topraktan Gelen Neme Karşı Korunması

FONDALINE, sıkıştırılmış zemin veya stabilize üzerine serildiğinde, betonun zeminden gelecek nem ile teması kesinlikle önlenmiş olmaktadır. 250kN/m² basınç dayanımı her metrekarede 25 ton taşıma gücü anlamına geldiği için, sistem sorunsuz olarak uygulabilmektedir.

fondaline application pic

FONDALINE
Ambalaj: 1 rulo= 40 m²
Fondaline 400 : 22 rulo/palet= 880 m²/palet
En: 2 m ve 3 m
Boy: 20 m

   

FONDALINE, Türkiye'de 3 metre eninde üretilebilen ilk ve tek yalıtım koruyucu membrandır.  Bini yerlerinden ve işçilikten sağladığı tasarrufla toplam %6 maliyet avantajı getirir.

Fondaline 500 : 12 rulo/palet= 480 m²/palet

Fondaline 600 : 12 rulo/palet= 480 m²/palet

En: 2 m

Boy: 20 m

 

Toprak Altında Kalan Duvarların ve Temellerin Korunması

AMAÇ: Yapıların toprak altında kalan kısımları ve özellikle temelleri neme ve zemin suyuna karşı yalıtılmak zorundadır. Aksi takdirde betona işleyen nem zaman içinde betonarme demirinin korozyona uğramasına neden olur. Paslanan demir taşıyıcılık fonksiyonunu kaybeder ve sonunda binanın statik ve güvenliği tehlikeye girer.

Toprak altında yapılan su yalıtımları mutlaka yapı çukurunun doldurulması sırasında gelebilecek çarpmalara karşı korunmalı, yalıtımın delinmesi önlenmelidir. FONDALINE darbeleri yutan özel yapısıyla bu fonksiyonu en iyi şekilde yerine getirir. Ayrıca kabarcıklı yüzeyi, yalıtımın uygulandığı duvar ile arasında sürekli bir drenaj boşluğu kalmasını sağlar, dolayısıyla FONDALINE, sadece inşaat sırasında değil, yapının tüm ömrü boyunca görevdedir.

FONDALINE, zemin suyu olmayan yerlerde de nemli toprağı duvardan uzakta tutmasıyla etkilidir. Bitki köklerine ve topraktan gelebilecek kimyasallara dayanıklı olduğu için, zaman içinde etkisi azalmaz.

UYGULAMA: FONDALINE, siyah tarafı duvara, kahverengi tarafı toprağa bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Yapı derinliğinin durumuna göre rulolar yatay veya düşey olarak uygulanabilir. Eklerde yaklaşık 10 cm bindirme yapılmalıdır.

FONDALINE, yapı çukuru dolduruluncaya kadar duvara sabitlenmeli, ancak tespit sisteminin su yalıtımını delmemesine özen gösterilmelidir. Bu amaçla yalıtım membranına yapıştırılabilen izolasyon pimleri kullanılır.

FONDALINE, duvarın su riski olmayan bölgelerinde çakılarak veya dübelle tespit edilerek de sabitlenebilir. Dıştan hem su, hem de ısı yalıtımı uygulanan temel duvarlarında FONDALINE toprakla ısı yalıtımı arasına yerleştirilir, aynı izolasyon pimiyle ısı yalıtımı ile birlikte sabitlenir.

 

Mevcut Bodrum Duvarlarındaki Nem Hasarlarının İçten Onarımı

AMAÇ: Dışarıdan yeterince yalıtılmamış mevcut bodrum duvarlarındaki nem, küflenme, çiçeklenme gibi hasarlara neden olur ve bunların boya gibi sürülen malzemelerle veya yeniden sıvanmak suretiyle giderilmesi çoğu kez mümkündür.

FONDALINE, ayırıcı katman olarak kullanıldığında, bunun üzerine uygulanacak sıvalar veya  alçılı karton tipi kaplamalar nemden etkilenmeyeceği için bozulmazlar ve mekan yeniden düzgün ve uzun ömürlü duvar yüzeylerine sahip olur. Ayrıca FONDALINE ile mevcut duvar arasında kalan dar boşlukta hava hareketi oluştuğundan, ısıtılan iç mekandaki havanın nemli duvarı yalaması ve kurutması sağlanır.

UYGULAMA: Mevcut duvarın yüzeyindeki bozulmalar tamir edildikten sonra, FONDALINE, siyah tarafı duvara bakacak şekilde yaklaşık 30 cm ara ile çivi veya dübelle tespit edilir. Yan yana gelen eklerde yaklaşık 10 cm bindirme yapılmalı, üst üste basan FONDALINE'ler birlikte tutturulmalıdır. Uygulama sıva ile bitirilecekse FONDALINE, rabitz teli ile birlikte çakılır. Duvar yüzeyinde meydana gelmesi istenen hava hareketi için süpürgelik kotunda hava girişi, tavan kotunda hava çıkışı sağlanması gereklidir.

 

Mevcut Bodrum Zeminlerindeki Nem Hasarlarının İçten Onarımı

AMAÇ: Mevcut yapılarda zemine oturan döşemeler de nem alabilirler. Özellikle bodrum kat zeminlerinde karşılaşılan bu durum, döşeme kaplamalarının bozulmasına ve duvarlardakine benzer küflenmelere neden olur. Çaresi, nem ile kaplama arasına bir nem tutucu katman yerleştirilmesidir.

FONDALINE bu görevi en iyi şekilde üstlenir, çünkü neme dayanıklı yapısının yanısıra yüksek basınç mukavemetiyle üzerine yük binen uygulamalar için de idealdir. FONDALINE'nin 8 mm'lik kabarcık yüksekliği, kaplama malzemelerinin ağırlığı veya hareketli yükler altında ezilmez, bu suretle mevcut zeminle yeni kaplama arasında sürekli bir hava yastığı meydana gelir.

UYGULAMA: Mevcut zemindeki hasarlar tamir edildikten sonra FONDALINE siyah tarafı zemine bakacak şekilde serilir ve ek yerleri yaklaşık 10 cm bindirilerek 30 cm ara ile tespit edilir. Süpürgelik kenarlarında hava çıkışı sağlamak üzere yaklaşık 10 cm'lik kısmın duvara döndürülmesi yararlıdır. İstendiğinde FONDALINE üzerine ısı yalıtımı, demir donatılı veya donatısız şap uygulamak da mümkündür.

 

Zemin Betonlarının Topraktan Gelen Neme Karşı Korunması

AMAÇ: Zemin ve saha betonlarının da neme karşı korunmasında yarar vardır, çünkü üstleri daha sonra asfalt, mozaik gibi malzemelerle kaplansa da zeminden gelen nemden zarar görebilirler. Betonun altına serilen neme dayanıklı malzemelerin uygulama sırasında karşılaşılan darbelerden etkilenmemesi ve kolay tahrip olmaması da çok önemlidir. FONDALINE sıkıştırılmış zemin veya stabilize üzerine serildiğinde, betonun zeminden gelecek nem ile teması kesinlikle önlenmiş olmaktadır. 250 kN/m² basınç dayanımı her metrekarede 25 ton taşıma gücü anlamına geldiği için, sistem sorunsuz olarak uygulanabilmektedir.

 

UYGULAMA: FONDALINE, siyah tarafı sıkıştırılmış toprak veya stabilize zemine bakacak şekilde serilir. Ek yerlerinde yaklaşık 20 cm bindirme yapılır. Gerekli donatı yerleştirildikten sonra beton dökülür.

Uygulama Alanları
Bireysel Konutlar
Bireysel Konutlar
Kurumsal Binalar