Onduline Avrasya A.Ş., kendisi ve çalışanlarına olduğu kadar, topluma ve içinde yaşadığı çevreye karşı da kendini sorumlu görmekte, bunun için de bir çevre politikasını benimseyip, uygulamayı öngörmektedir.

Bu doğrultuda faaliyetlerimizde aşağıdaki ana ilkeler esas alınmıştır:

  • Onduline Avrasya bütün çalışmalarında çevre kirliliğinin önlenmesi prensibinden ayrılmayacaktır
  • Tüm faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevresel riskleri değerlendirerek bu risklerin en iyi şekilde yönetimini sağlayacaktır.
  • Onduline Avrasya, çevre ve doğal kaynakların korunmasına özel bir önem vermektedir. Fabrikada uygulanan üretim faaliyet ve prosesleri, doğal kaynakların geri kazanma yoluyla korunması ilkesi sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Hurdaya atılmış kağıtların geri kazanılması her yıl onbinlerce ağaç muadili selüloz kaynağının tesislerimizde yeniden insan kullanımına sunulması demektir. Yine proseslerimizin özelliği gereği, üretim tesislerimiz %100 geri dönüştürülmüş su ile çalışmakta olup atıksu deşarjımız sıfırdır.
  • Onduline Avrasya çalışmalarında bütün yasal gereklere ve The Onduline Group gereklerine uyacağını taahhüt etmektedir.

Onduline Avrasya, bu ilkelere uygunluğun sürekli temini için, ISO 14001 standartlarını sürekli gelişimin bir aracı olarak kullanmak kararındadır. Üst yönetimin liderliğinde bu ilkelerin hayata geçirilmesi için çeşitli amaç ve hedefler belirlenmiştir. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda tüm çalışanların katılımı ile çalışılarak, sürekli gelişme sağlanacaktır.

Çevre politikası üst yönetim tarafından belirlenmiş olup, bu politikanın her seviyede anlaşılıp uygulanması için gereken sistemli yaklaşım ve eğitim çalışmaları yürütülecektir.