Gizlilik Politikası

BÖLÜM I - YASAL UYARILAR

Bu internet  sitesi (https://tr.onduline.com) aşağıda kayıtlı adresi verilen Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ("Onduline") aittir:


Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi:
Adres: Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Nida Kule No:18 Kat: 8 Kadıköy İstanbul
Telefon: 444 8 663 // +90 216 384 16 00
E-Posta: [email protected]

Bu site Alter Way, Bat D, 1 Rue Royale, 92210 Saint-Cloud - www.alterway.fr tarafından barındırılır ve yayınlanır.

 

Fikri Mülkiyet

Bir bütün olarak sitenin yanı sıra, veriler, metinler, hareketsiz veya hareketli görüntüler, logolar, sesler, grafikler, dosyalar dahil olmak üzere, özellikle programlar ve belirli geliştirmeler ve içerik olmak üzere bağımsız olarak oluşturan öğelerin her biri Onduline veya ona yetki vermiş olan üçüncü şahısların münhasır mülkiyetindedir. Onduline'in açık izni olmadan sitenin veya bileşenlerinden birinin tamamen veya kısmen temsil edilmesi yasaktır ve 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu uyarınca ihlal teşkil edecektir.

Sitede yer alan veritabanları, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu maddeleri uyarınca korunmaktadır ve veritabanlarından niteliksel veya niceliksel olarak önemli içeriğin çıkarılması veya yeniden kullanılması Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde şikâyete konu edilebilir.

Sitede yer alan ticari markalar ve logolar, Onduline'in, Onduline Group'un veya üçüncü şahıslar tarafından tescilli ticari markalardır. Bu ayırt edici işaretlerin tamamen veya kısmen, açık izin olmaksızın ve 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu ve devamındaki maddelerde belirtilen yasaklara aykırı olarak herhangi bir şekilde çoğaltılması, taklit edilmesi veya kullanılması durumda cezai sorumluluk doğabilecektir.

Sitede çoğaltılan diğer ayırt edici işaretler, özellikle kurumsal isimler, ticari isimler, işaretler, alan adları Onduline Group’un veya üçüncü şahısların mülkiyetindedir ve açık izin olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz.

 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Onduline ve Onduline Group, internet  sitesinde yayınlanan bilgilerin eksiksizliğini ve güncelliğini garanti edemez. Ziyaretçi, bu bilgileri kendi sorumluluğunda kullandığını kabul eder. Onduline ve Onduline Group, sitede elde edilen bir hata veya bilgiden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan ve genel olarak sitenin işleyişi ile ilgili zorluklardan kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu internet  sitesi, içeriğinden Onduline ve Onduline Group'ın sorumlu olmadığı harici sitelere yönlendirilen bağlantılar içerebilir. Harici bir sitenin kullanıcıları, Onduline ve Onduline Group'un önceden yazılı izni olmadan bu siteye derin linkleme kuramaz.

 

Bilgi Politikası

Bu internet  sitesinde sunulan ve barındırılan bilgiler, Onduline ve Onduline Group tarafından istihdam edilen kalifiye profesyoneller tarafından araştırılmış ve yazılmıştır. Bilgiler mümkün olduğunca açık bir şekilde sunulur. Editörlerin faaliyet gösterdiği deontolojik ve organizasyona ait çerçeve, Onduline ve Onduline Group tarafından tanımlanır. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bu “yasal uyarıda” verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Reklam Politikası

Internet  sitemizde yer alan reklamlar veya ticari ortaklarla bağlantılı kaynaklar bu internet  sitesi için bir finansman kaynağı değildir ve internet  sitesinin yayın politikasını etkilemez.

 

BÖLÜM II - KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikasının amacı, Onduline tarafından yönetilen internet  sitelerinin kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ONDULINE ve yurtdışında yer alan Grup şirketleri tarafından uygulanan ilke ve yönergeleri tanımlamaktır.

“Kişisel veri” kavramı, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (RGPD 2016/679) 4. Maddesinde verilen tanıma, yani bir gerçek kişinin doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanmasına izin verebilecek herhangi bir bilgiye karşılık gelir: soyadı, adı, IP adresi, e-posta adresi vb. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 3/d maddesi gereğince kişisel veri  “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

Onduline ve Onduline Group, verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyma ve verilerin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü korumayı taahhüt eder.

Onduline ve Onduline Group, herhangi bir kişisel bilgiyi para karşılığı satmamayı, kiralamamayı, takas etmemeyi veya aktarmamayı resmi olarak taahhüt eder.

1. Kapsam ve hariç tutma

Bu Politika, Onduline ve Onduline Group tarafından internet  sitelerinden alınan tüm kişisel verilerin işlenmesi için geçerlidir:

Bu politika, üçüncü şahıs sitelerinde gerçekleştirilen işlemler veya Onduline ve Onduline Group'un denetleyici olmadığı uygulamalar için geçerli değildir.

Bu Politika ayrıca aşağıdaki bağlamlarda gerçekleştirilen işlemleri de kapsar:
- Onduline ve Onduline Group çalışanlarının işe alınması
- Onduline ve Onduline Group’un hizmet sağlayıcılarının ve ortaklarının yönetimi

İşlemenin KVKK’nın 5. Maddesi gereğince yasal dayanakları şunlardır:

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2. Toplanan Kişisel Veriler

Toplanan veriler, ilgili işlemenin amacına göre farklılık gösterir.

- Giriş Bilgilerinizi
- Posta Kodunuzu
- Adresinizi
- E-postanızı
- Kullanıcı Adınızı
- Şifrenizi
- Çeşitli sitelere Bağlantı Verilerinizi (IP Adresi, tarih/saat, tarayıcı türü, ziyaret edilen URL)Telefon
- Internet  İşlem Geçmişiniz
- Ödeme Yönteminiz
- Sertifikanız
- Makbuz
- Makbuz Numaranızı
vb. bilgilerinizi topluyoruz.

Bu kapsamda Onduline ve Onduline Group tarafından kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızasına dayalı olarak veya Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve yeterli önlemleri almak kaydıyla 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen amaç ve şartlar kapsamında toplanmakta ve yine aynı kurallar kapsamında  ilgili alıcılara aktarılmaktadır.

3. Toplanan verilerin kullanımı

Her veri toplama, her bir amaç için özel olarak gerçekleştirilir ve sitenin verilerin toplandığı sayfada da açıkça belirtilir. Ayrıca, istenen verilerin amacın yerine getirilmesi için gerekli mi yoksa isteğe bağlı mı olduğu ve gerekli verilerin sağlanmamasının sonuçları hakkında da veri sahibi olarak bilgilendirileceksiniz.

Onduline ve Onduline Group, ek ve/veya tamamlayıcı veri toplama araçları oluşturma hakkını saklı tutar. Bu bağlamda, Onduline ve Onduline Group, ilgili işlemenin özel amaçlarını mevzuata uygun olarak internet sitesinde duyuracaktır.

Onduline ve Onduline Group, kişisel verileriniz temelinde tam otomatik karar vermeye yol açan herhangi bir işlem gerçekleştirmez.

Toplanan veriler farklı amaçlar için kullanılır:

- Internet sitesi formu bulun: Bu form aracılığıyla toplanan veriler, talebinizi işlemek ve  istatistik üretmek için kullanılır. Konum bilgileri (posta kodu ve şehir), sizi ihtiyaçlarınızı karşılaması en muhtemel  Group birimine yönlendirmek için kullanılır.
- E-posta ile bilgi talep formu: iletişim formu aracılığıyla toplanan veriler,  talebinizi işlemek ve istatistik üretmek için kullanılır. Konum bilgisi (posta kodu ve şehir), talebinizi mümkün olan en yakın konuma yönlendirmek için kullanılır.
- Kullanıcı hesabı kaydı: Toplanan veriler, sitede bir kullanıcı profilini kaydetmek ve yönetmek için kullanılır.
- Bağlantı verileri: Bağlantı verileri, kişisel verilerin güvenliğini ve izlenebilirliğini sağlamak için kullanılır. Bu veriler ayrıca internet  sitelerimizin danışma ve ziyaretine ilişkin istatistiksel amaçlar için de kullanılır. İzleyicilerimiz ve çerezlerimiz
(bu politikanın III. bölümüne bakın).
vb. topluyoruz.

4. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler

 

1. Kişisel verilerin aktarıldığı kişi ve gruplar aşağıdaki şekildedir:

- Onduline ve Onduline Group ekipleri;
- İlgili işlemenin yürütülmesi için işleyiciler ve ortaklar;
- Uygun olduğu hallerde, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak adli ve idari makamlar.

Bu alıcı kategorileri, uygun olduğunda, her bir işleme işlemine özel kategorilerle tamamlanır ve veri toplama sayfasındaki bildirimlerde açıkça belirtilir

Kişisel verilerin alıcılara (yasal niteliklerine bakılmaksızın, alt yükleniciler, veri sorumlusu veya basit alıcılar olabilirler) iletilmesi, güvenli bir şekilde ve Onduline ve Onduline Group ile her bir alıcı arasındaki bir anlaşmanın uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Onduline ve Onduline Group, her alıcının kişisel verilerin korunmasına ilişkin yol gösterici ilkelerden haberdar olmasını ve yasanın ve/veya belirli bir sözleşmenin uygulanmasında bunlara tabi olmasını sağlamayı taahhüt eder.

Kişisel verilerin aktarılabileceği ortakların listesi

- Google (Google Analytics, Google Haritalar, Recaptcha için)
- Teslimatları yönetmek için alt yönetim şirketleri...

2. Verileriniz ne kadar süre tutulur

Onduline ve Onduline Group tarafından uygulanan saklama süreleri, işbu tarihte geçerli olan KVKK hükümlerine uygundur ve yasal işlem yapılması durumunda, verilerinizin bir kısmının yasaların öngördüğü zamanaşımı süreleri boyunca saklanabileceği ve kullanılabileceği belirtilmektedir.

Kişisel verilerin saklanma süresi, işlenme amaçlarına göre farklılık gösterir, örneğin paylaşmış olduğunuz kimlik verileriniz tarafımızla devam eden sözleşmesel ilişkiniz devam ettiği sürece saklanmakta olup bu ilişki bittikten sonra yasal zamanaşımı süresi olan 10 yıl boyunca saklandıktan sonra silinmektedir.

3. Hizmet sağlayıcıları, ortakları ve müşterileri yönetmek amacıyla gerçekleştirilen veri işleme faaliyeti

Ortaklar ve Tedarikçiler

Onduline ve Onduline Group, şirketiniz bir hizmet sağlayıcı veya ortak olarak Onduline ve Onduline Group ile bir görüşme halindeyken veya bir sözleşmeyi sonuçlandırdığında da sizinle ilgili Kişisel Verileri işleyebilir.

Bu bağlamda, Onduline ve Onduline Group aşağıdakilerle ilgili bilgileri toplayacaktır:

-İrtibat kişilerinin (örneğin, formda belirtilen irtibat, sözleşmenin ana referansı, faturalandırma irtibatı ve diğer herhangi bir irtibat kişisi ): soyadı, adı, mesleki e-posta adresi, profesyonel telefon numarası, görevi ve yazışmalarda yer alan tüm bilgiler (talebin niteliği vb.); sözleşmeyi imzalayan(lar)ın: soyadı, adı, görevi, imzası.

Bu Veriler gerektiğinde ticari ilişki ve/veya ortaklığın takibinden sorumlu çalışanlar, muhasebe/faturalandırma ve talep/sözleşme ile ilgili departmanların çalışanlarının kullanımı içindir.

Verileri şu süreler boyunca toplanıp saklanır:

- Bir sözleşmenin akdedilmesiyle sonuçlanmayan teklif talepleri için: talebi incelemek ve takip etmek için gereken süre + talebin kapatılmasından (veya varsa son temastan) sonra bir 10 yıl;
- Sözleşmeler için ve sözleşmenin ifası için: sözleşme ilişkisinin süresi boyunca;
- Dava açılması durumunda haklarımızın korunması ve savunulmasını sağlamaya yönelik meşru menfaatimizi yerine getirmek amacıyla, sözleşme ilişkisinin sona ermesini takip eden on (10) yıllık bir süre boyunca.

Müşteriler

Onduline ve Onduline Group, faaliyetleri sırasında müşterilerimiz hakkında sınırlı miktarda kişisel veri işleyebilir.

Bu amaçla ilgili kişinin kimliği, işlevi, e-posta adresi, telefon numarası kayıt altına alınabilir.

Bu veriler yalnızca Onduline ve Onduline Group tarafından meşru amaçlar için kullanılacak ve üçüncü bir tarafa aktarılmayacaktır.

Yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak, bu veriler Onduline ve Onduline Group ile müşteri arasındaki sözleşme ilişkisi süresince veya olası durumlarda ilgili kişi ile son temastan on yıl boyunca saklanabilir.

4. İşe alım amacıyla gerçekleştirilen işleme hali

Onduline’e doğrudan ya da Onduline Group tarafından yayınlanan bir ilan için iş başvurusunda bulunduğunuzda, Kişisel Verileriniz işlenebilecektir.

Bu kapsamda sizinle ilgili Kişisel Veriler şu şekilde toplanmaktadır:

- İşe alım sürecinde doğrudan sizinle;

- Anlaşmanız ile diplomalarınızın ve referanslarınızın doğrulanması için Üçüncü Kişiler ile dolaylı olarak.

İş başvurusu halinde aşağıdaki veriler toplanır: ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, mesleki deneyim ve başvurunuzu ve/veya özgeçmişinizi ve/veya görüşmelerinizi gönderirken bize sağladığınız tüm bilgiler: fotoğraf, beceriler, eğitim düzeyi, diller konuşulanlar, maaş beklentileri, ev adresi, hobiler, aile durumu vb. verileriniz.

Eğer bizle referansınızın bilgilerini paylaşırsanız, referansınızın bu paylaşımdan haberdar olmasını ve bu paylaşıma onay vermesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu Veriler, yalnızca uygulamanızın yönetimi bağlamında, Onduline ve Onduline Group’un meşru menfaati ve/veya rızanız temelinde toplanır ve saklanır ve özellikle ticari olmak üzere başka herhangi bir amaçla kullanılmaz.

Veriler şu hallerde tutulur:

- Bir başvurunun başarılı olması durumunda: Bir çalışanla ilgili veriler, çalışanın Onduline’de bulunduğu süre boyunca ve işten ayrıldıktan geçerli yasal saklama süresi boyunca saklanır.

- Bir başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde: itiraz etmediğiniz sürece iki yıl.

Kişisel Verileriniz her halükarda talebiniz, talebinizi takiben en fazla 1 ay içerisinde imha edilecektir.

Bu veriler yalnızca Onduline ve Onduline Group bünyesinde işe alımdan sorumlu personel tarafından ve bazen de teknik ve lojistik nedenlerle Onduline’in taşeronları tarafından işlenir.

5. Verilerinizin Güvenliği

Onduline ve Onduline Groupolarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin korunması bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu işlemler güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.

Kişisel verilerinize herhangi bir değişiklik, kayıp veya yetkisiz erişimi mümkün olduğunca önlemek için gerekli teknik, fiziksel ve organizasyona ilişkin önlemleri alıyoruz.

6. Veri saklama

Kişisel verileriniz, KVKK'ya uygun olarak Onduline ve Onduline Group veri tabanlarında veya dosyalarında veya Onduline ve Onduline Group'un özel bir sözleşme ilişkisine sahip olduğu hizmet sağlayıcıların veri tabanlarında depolanır.

7. Veri Sorumlusuna Başvuru ve İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak, Kozyatağı Mah.Değirmen Sok. Nida Kule No:18 Kat 8 Kadıköy İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak da iletebilirsiniz. Talebinizin ve başvurunuz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

BÖLÜM III - GİRİŞ VERİLERİ, İZLEYİCİLER VE ÇEREZLER

Çerez nedir? İzleyici nedir?

“Bağlantı göstergesi” olarak da bilinen bir çerez, “izleyiciler” ailesine aittir. Bir internet  sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda özel bir alana bırakılan bir metin dosyasıdır.

Bir Çerez, geçerlilik süresi boyunca, internet  sitemize her eriştiğinizde kullandığınız bilgisayarın veya mobil cihazın tanımasını sağlar. Sizi kişisel olarak tespit etmez, yalnızca bilgisayarınızdaki veya mobil cihazınızdaki internet  tarayıcısını tanır.

Günümüzde başka tür izleyiciler de bulunmaktadır; örneğinŞeffaf GIF veya eylem etiketi olarak da adlandırılan görünmez piksel bunlardan biridir. Bu tür izleyiciler, internet  sayfasında küçük bir resim olarak görünen bir kod parçasıdır. Bir sayfanın görüntülendiği saati ve tarihi tanımak ve IP adresi veya makinenin yapılandırma ayarları gibi teknik bilgileri toplamak için kullanılabilir.

Bu yollarla toplanan çerezler, izleyiciler ve bilgiler en fazla 13 ay süreyle saklanır.

Bazı çerezler ve izleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulu GOOGLE ve FACEBOOK şirketlerine veri aktarır. Bu şirketler, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik şirketlere yönelik bir kendi kendini onaylama mekanizması olan ve şu anda Avrupa Komisyonu tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik şirketlere aktarılan kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağlar şekilde artık tanınmayan Gizlilik Kalkanı’na bağlı kalmıştır.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, bu Politikanın II. Bölümünde belirtilen şekilde kullanabilirsiniz.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“RGPD”) ’nin ve KVKK’nın getirdiği şeffaflık yükümlülüğüne uymak için internet  sitemizde kullandığımız farklı izleyicileri aşağıda detaylandırıyoruz.

Teknik çerezlerimiz

Bu çerezler, internet  sitesinin bilgi ve hizmetlerine erişmek, bunlara danışmak ve bunları kullanmak için gereklidir. Tarayıcınızı tanımamızı, internet  sitemizin belirli bir sayfasını ziyaret ettiğinizi belirtmemizi, gezinme rahatlığınızı iyileştirmemizi (ekran çözünürlüğünü uyarlamak, kullanılan dili korumak, şifreleri ve çevrimiçi bir formla ilgili bilgileri ezberlemek, vb.), güvenlik önlemleri uygulamamızı ve çerezler ve izleyicilerle ilgili tercihlerinizi korumamızı sağlamaktadırlar.

Bu teknik çerezler devre dışı bırakılamaz veya sabit şekilde belirlenemez, aksi takdirde internet  sitesine, bilgilerine ve hizmetlerine erişemezsiniz.

Tarayıcınızı, bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza bu çerezlerin yüklenmesini engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak sitenin bazı özellikleri ve hizmetleri normal şekilde çalışmayacaktır.

https://tr.onduline.com internet sitesinde kullanmış olduğumuz teknik çerezlerimiz şunlardır:

Zorunlu Çerezler: Websitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler: Websitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler: Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.

İstatistiki Çerezler: Bu çerezler, web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, benzersiz ziyaretçi sayısı, web sitesinin hangi sayfalarının ziyaret edildiği, ziyaretin kaynağı vb. bilgileri depolar. Bu veriler, web sitesinin ne kadar iyi performans gösterdiğini ve analiz etmemize yardımcı olur.

Reklam ve Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler, size gösterdiğimiz reklamları sizin için anlamlı olacak şekilde kişiselleştirmek için kullanılır. Bu çerezler ayrıca bu reklam kampanyalarının verimliliğini takip etmemize yardımcı olur. Bu çerezlerde depolanan bilgiler, üçüncü taraf reklam sağlayıcıları tarafından size tarayıcıdaki diğer web sitelerinde reklam göstermek için de kullanılabilir.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Teknik olarak internet sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler

(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler web sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile web sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların dil gibi tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Web sitesini ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri, sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçları izleyen çerezlerdir.

Kitle ölçümlerimiz ve istatistiksel çerezlerimiz

İzleyici ölçüm çerezleri, siteye yapılan ziyaretlerin sayısı ve hizmetlerimizin kullanımı hakkında istatistikler oluşturur. Görüntülenen ziyaret sayısı, içerik ve görüntülenen sayfalara ilişkin istatistikler bu şekilde toplanabilir. Bu istatistikler, hizmetlerimizin ilgisini ve ergonomisini iyileştirmeyi mümkün kılar.

Bu çerezlerin saklanmasını  sitemize girdiğinizde karşınıza çıkan pop-up vasıtasıyla ya da “Çerezler & İzleyici Yönetimi” konsolu aracılığıyla kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Bu çerezlerin saklanmasını reddetmek, anonim istatistikler oluşturmamızı engelleyecektir.

Alan adı: https://tr.onduline.com
Saklama süresi: 13 aylık yasal dayanak
: consentPurpose
: GOOGLE ANALYTICS’e iletmek için tarama verilerinizi toplamak ve ONDULINE GROUP’un sitenin kullanımını daha iyi kavramasını sağlamak.


"
Alan adı: https://tr.onduline.com
Saklama süresi: 1 Yasal gün
dayanak: izin
Amaç: GOOGLE ANALYTICS’e iletmek üzere tarama verilerinizi toplamak.

 

YouTube (GOOGLE) Çerezleri
Bu çerezler, internet  sayfalarımıza gömülü videoları oynatmak istediğinizde GOOGLE tarafından yerleştirilir. Bu çerezlerin saklanmasını “Çerezler ve İzleyici Yönetimi” konsolu aracılığıyla kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Bu çerezleri kabul etmezseniz videoları oynatamayacaksınız.

Bu çerezlerin saklanmasını kabul ettiğinizde, GOOGLE kişisel verilerinizin bir kısmını toplar ve işler. Bu işleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikasına bakın: https://policies.google.com/privacy

Katkıda bulunanlar (Credits)
Tasarım, grafik tasarım ve geliştirme Vanksen ve Tuesday tarafından yapılmıştır.

Imajlar
Fotolia, Gettyimages, Shutterstock, Istockphoto, Onduline