Onduline Avrasya A.Ş., kendisi ve çalışanlarına olduğu kadar, topluma ve içinde yaşadığı çevreye karşı da kendini sorumlu görmekte, bunun için de bir enerji politikasını benimseyip, uygulamayı öngörmektedir.

  • Enerji Yönetim Sistemimizi ve enerji performansını kuruluşumuzun amacına ve ölçeğine uygun olacak şekilde sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm çalışanlara duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı,
  • Enerji ile ilgili tüm yasaları, yönetmelikleri ve diğer şartları takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
  • Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı,
  • Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirmeler yapmayı, bunları uygulamayı ve sonuçlarını takip etmeyi,
  • Enerji amaçları ve hedeflerinin oluşturulması ve bu amaç hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgiye ulaşılabilirliği, gerekli kaynağı ve desteği sağlamayı, güncellemeyi,
  • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünler kullanmayı, hizmetleri satın almayı ve satın alım sırasında enerji verimliliğine öncelik vermeyi,
  • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin ve ziyaretçilerin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.