Ondura Group İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Koruma Her Şeyden Önce

 

Onduline’in amacı;  binaları hava koşullarından korumak için su yalıtımı çözümleri sunmaktır. Yani, insanları ve mallarını korumaktır.
Korumak varoluşumuzun merkezindedir. İnsanları önemsemek temel değerlerimizden biridir. Müşterilerimizi koruyoruz; çalışanlarımızı korumalıyız. Çalışanlarımızın hayatı diğer tüm önceliklerin önündedir.

Amacımız nedir?

İş güvenliği açısından tek bir hedefimiz olabilir: sıfır kaza. Hepimiz her kazanın önlenebileceğine inanmalıyız.

Bu hedefe nasıl ulaşmak istiyoruz?

Kazalar öncelikle davranış ve organizasyon sorunları nedeniyle meydana gelir. Önceliğimiz, iş güvenliği etrafında bireysel ve grup davranışı üzerinde çalışmak olmalıdır.
Uzun süreli kalıcı bir etki olması için tüm çalışanların bu sürece dahil olması gerekir ve her birimizin, işleri daha güvenli bir şekilde yapmanın gerekli ve mümkün olabileceğini bilmesi gerekir.

Çalışanlarımızdan ne bekliyorum?

 • Herkesin kararlarının ve davranışlarının merkezine iş güvenliğini koymasını istiyorum. İş güvenliğinden  herkes sorumludur: kişinin, kendi güvenliği, iş arkadaşlarımızın, müşterilerimizin ve  ailemizin güvenliği.
 • Güvenlik tutumu fabrika kapısında başlamaz: evde veya yolda güvenliği göz önünde bulundurarak hareket etmelisin.
 • Tüm birimlerden şunları bekliyorum;
   

En üst düzey yöneticinin başkanlık ettiği bir iş güvenliği komitemiz mevcuttur. Sonuçları değerlendirmek, uygun önlemleri almak, yönetmelik ve düzenlemelere uymamızı sağlamak için düzenli olarak toplanır.

 • Çalışanlardan ve davranışsal iş güvenliği ziyaretlerinden geri bildirim alınarak, sistematik ve düzenli bir risk analizi yapılır.
 • Tüm çalışanlar, iş güvenliği ve çalışma ortamının güvenlik koşulları konusunda eğitilir.
 • Tüm çalışanlar iş güvenliği ile ilgili kurallara, yasalara ve düzenlemelere uyar.
 • Davranışsal iş güvenliği ziyaretleri, günlük işler çerçevesinde iletişimi teşvik etmek ve işleri daha güvenli hale getirmek için yapılır.
 • Tüm kazalar ve ramakkalalar analiz edilir, böylece onlardan bir şeyler öğrenilir ve tekrar olmasının önüne geçilir.
 • Tüm çalışma ortamları temiz ve düzenlidir, bu da daha güvenli bir iş yeri için ön koşuldur.

Çalışanlarımızın bir iş gününden sonra eve sağ salim dönebilmelerini sağlamak CEO olarak kişisel taahhüdümdür. Grup genelindeki bu güvenlik politikası uygulamasını şahsen izleyeceğim.

Sıfır kazaya ulaşmak, herkesin inanç, yöntem ve tam bağlılık göstermesini gerektirir. Bu görevi başarmalıyız. Daha büyük bir görev yok.

Hepinize güveniyorum.

Patrick Destang

Onduline Avrasya A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Onduline Avrasya A.Ş., olarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında üretiyoruz. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer 3. taraflar için çalışan sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimizdir. Hiçbir işimiz veya organizasyonumuz İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarından daha öncelikli değildir.

Bu doğrultuda Onduline Avrasya A.Ş. olarak faaliyetlerimizde aşağıdaki ana ilkelerimiz esas alınarak:

 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanacağını,
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve diğer 3. tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda uygun koruyucu ve önleyici tedbirleri alacağımızı,
 • İş sağlığı ve güvenliği risk ve fırsatları değerlendireceğimizi,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve iş güvenliği risklerini azaltmak için gerekli kaynakları ayıracağımızı, çalışmalarımızı yapacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi,
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımız, riskleri azaltmak, iyileştirmek vb. tüm süreçlerimizde çalışanlarımızın ve 3. tarafların katılımlarını sağlayacağımızı ve görüşlerini alacağımızı,
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında bütün yasal ve diğer şartlara uyacağımızı,

Beyan ve taahhüt ederiz.

Onduline Avrasya A.Ş. üst yönetimi olarak, bu ilkelere uygunluğun sürekli temini için, ISO 45001 standartlarını sürekli gelişimin bir aracı olarak kullanacağız ve ilkelerin hayata geçirilmesi için çeşitli amaç ve hedefler belirleyerek liderlik edeceğiz. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda tüm çalışanların katılımı ile çalışılarak, sürekli gelişme sağlanacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği üst yönetim tarafından belirlenmiş olup, bu politikanın her seviyede anlaşılıp uygulanması için gereken sistemli yaklaşım ve eğitim çalışmaları yürütülecektir.